Publications

2017

Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. Van der (Eds.) (2017), Turnaround Management and Bankruptcy. New York: Routledge / Taylor Francis.

Adriaanse J.A.A., Griffioen A. & Rest J.I. van der (2017), Turnaround Workout Game: Let’s Rescue the Uganda Hotel-Casino Group, or not…?. In: Adriaanse J.A.A., Rest J.I. van der (Eds.) Turnaround Management and Bankruptcy. New York: Routledge / Taylor Francis, p. 755-779.

Nijland J. & Dijkhuizen T.C.A. (10 april 2017), Say on pay and focus on sustainability of companies: a revised Shareholders’ Rights Directive. Leiden Law Blog. Leiden: Faculty of Law, Leiden University [blog entry].

Nijland J. & De Groot, C., ‘Nationale publieke belangen in de telecomsector afdoende beschermd tegen ongewenste zeggenschap?’, Onderneming en Financiering 2017-2, p. 36-44.

Pham N.T., ‘Onzekerheid in bestuurdersaansprakelijkheid’, in: B.F. Assink, M.J. van Ginneken, L. Timmerman, H.M. Vletter-van Dort (red.), De vele gezichten van Maarten Kroeze’s ‘bange bestuurders’, Uitgave vanwege het Instituut van Ondernemingsrecht. Deventer: Kluwer (2017).

Pham N.T., ‘Bange bestuurders revisited’, in: G. van Solinge, J. van Bekkum, N. Kreileman, B.A. Schuijling (red.), Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut. Deventer: Kluwer (2017).

Verdoes T.L.M., Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2017), A Synopsis of the Present and Future of Turnaround Management and Bankruptcy. In: Adriaanse J.A.A., Rest J.I. van der (Eds.) Turnaround Management and Bankruptcy. New York: Routledge / Taylor Francis, p. 780-812.

Wolf R.A., ‘Over overdracht van aandelen door de DGA, faillissement van de vennootschap en onbetaalde crediteuren. Bestuurders- of aandeelhoudersaansprakelijkheid?’, in: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2016-2017, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut deel 141, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 271-304.

Wuisman I.S. (2017), Toekomstige soorten personenvennootschappen: If it ain’t fair, fix it!, Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur 2017(1), p. 9-15.

2016

Adriaanse J.A.A., Offeren D.H. van & Rest J.I. van der (Eds.) (2016), Turnaround Management Recht en Praktijk – Insolventierecht no. InsR7. Deventer: Wolters Kluwer.

Bartman S.M., De Groot C., Nijland J. & Wuisman I.S., ‘Enkele kanttekeningen bij het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen’, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2016-10/11), p. 227-233.

De Groot, C., ‘The “Shell Nigeria Issue”: Judgments by the Court of Appeal of The Hague, The Netherlands’, European Company Law, 2016/3, p. 98–104.

Dijkhuizen T.C.A. & Nijland J. (2016), Shareholders’ right to put items on the agenda of the general meeting: colliding perspectives on a core right of shareholders. In: Breedveld-de Voogd C.G. (red.) Core Concepts in the Dutch Civil Code. Continuously in Motion. BW Krant Jaarboek nr. 261 Deventer: Kluwer, p. 211-224.

Nijland J. & Ohmann D.O. (2016), Schorsing bestuurder Stichting Loterijverlies.nl, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2016(8 & 9), p. 205-212.
Offeren, D.H. van & Witjes J.P.J. (2016), Winststuring in turnaround situaties: do’s en don’ts. In: Adriaanse J.A.A., Offeren, D.H. van, Rest J.I. van der (red.) Turnaround Management. Deventer: Wolters Kluwer, p. 141-151.

Santen B.P.A., Adriaanse J.A.A. & Wuisman I.S. (2016), Modelling as a Tool for Cross-border Analysis of the Position of Insolvency Office Holders, International Insolvency Review 25(3), p. 167-178.

Schwarz C.A.& Wolf R.A., Perikelen rond de vaststelling en publicatie van de jaarrekening en aansprakelijkheid in het kader daarvan. Een reactie, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2016-1&2, p. 39-42.

Wolf R.A., ‘Afstand doen van aandeelhoudersrechten in een aandeelhoudersovereenkomst‘, WPNR 2016 (7115), p. 581-583.

Wolf R.A., ‘Het maatpak van statutaire eisen en verplichtingen, een reactie‘, JBN 2016, afl. 2, nr. 11, p. 13-14.

Wolf R.A., Het certificaat van aandeel in de BV. Enkele beschouwingen en recente ontwikkelingen na invoering van de Wet Flex-BV, WPNR 2016 (7093), p. 97-107.

Wuisman I.S. (2016), Typen personenvennootschappen. Naar een solide en gerechtvaardigde basis van het personenvennootschapsrecht in het kader van beroep en bedrijf en (beperkte) aansprakelijkheid. In: Olffen M. van, Veen W. van (red.) Naar een nieuwe regeling voor de personenvennootschappen. ZIFO-reeks nr. 21 Deventer: Wolters Kluwer. 33-58.

Wuisman I.S. & Mannan M. (2016), Mitigating the democratic entropy of worker cooperatives: a holocratic approach. Lévis: Sommet international des coopératives, p. 1-21.

Wuisman I.S. & Mannan M. (2016), Mitigating the democratic entropy of worker cooperatives: a holacratic approach. In: Boom W. van, Breedveld-de Voogd C., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M. de, Hijma J. (red.) Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders. Deventer: Wolters Kluwer, p. 491-510.

2015

Adriaanse J.A.A., Rest J.I. van der & Verdoes T.L.M. (2015), Deal or No Deal? Het dwangakkoord buiten faillissement en het perspectief van de schuldeiser: een civilologische verkenning. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Nieuwenhuis J.H. (Eds.) De meerpartijenovereenkomst. BW Krant Jaarboek no. 29 Deventer: Wolters Kluwer, p. 1-20.

Adriaanse J.A.A., Rest J.I. van der & Verdoes T.L.M. (2015), Recovery and Resolution Plans in Banking: a theoretical turnaround management perspective. In: Haentjens M., Wessels B. (Eds.) Research Handbook on Crisis Management in the Banking Sector. Research Handbook on Crisis Management in the Banking Sector Cheltenham: Edward Elgar, p. 236-260.

Adriaanse J.A.A., Beukering-Rosmuller E.J.M. van, Rest & J.I. van der (2015), Een aanzet voor een methodiek tot het voorkomen van (internationale) insolventies: verslag van verkennend praktijkonderzoek gericht op beter conflictmanagement bij bedrijven in zwaar weer, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement 2015(1), p.45-58.

Huijgen W.G., Meijers V.A.E.M., Stokkermans C.M., Tervoort A.J.S.M., Wuisman I.S. & Zaman D.F.M.M. (red.) (2015), De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst Ars Notariatus nr. 159. Amsterdam-Deventer: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap-Wolters Kluwer.

Nijland J. (2015), De maatschap als meerpartijenovereenkomst. De aansprakelijkheid van de individuele maat nader beschouwd. In: Breedveld-de voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Nieuwenhuis J.H., Oever H.A. ten (red.) De meerpartijenovereenkomst. BW Krant Jaarboek nr. 29 Deventer: Wolter Kluwer, p.127-138.

Parsa H.G., Rest J.I. van der, Smith S.J. & Parsa R.A. (2015), Why Restaurants Fail? Part IV: The Relationship between Restaurant Failures and Demographic Factors., Cornell Hospitality Quarterly 56(1), p. 80-90.

Pham N.T., ‘Judges predict directors’ liability. A jurimetrics research’, in: Rotolo (ed.), Frontiers in artificial intelligence and applications series, IOS Press (2015).

Pham N.T., ‘Bange bestuurders? Een case studie onder Nederlandse top-level bestuurders’, in: B.F. Assink, K.F. Haak, J.M. de Jongh, M.J. Kroeze, A.J.P. Schild (red.), De toekomst van het ondernemingsrecht. Het ondernemingsrecht van de toekomst. Uitgave vanwege het Instituut van Ondernemingsrecht. Deventer: Kluwer (2015).

Wuisman I.S. (2015), Personenvennootschappen en aansprakelijkheid: in Nederlands en Duits perspectief. In: Huijgen W.G., Meijers V.A.E.M., Stokkermans Chr. M., Tervoort A.J.S.M,

Wuisman I.S., Zaman D.F.M.M. (red.) De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst. Ars Notariatus nr. 159 Deventer: Wolters Kluwer, p. 27-42.

Wuisman I.S. (2015), Aandeelhoudersovereenkomsten bij de persoonsgebonden BV als samenwerkingsverband. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Nieuwenhuis J.H. (red.) De meerpartijenovereenkomst. BW Krant Jaarboek nr. 29 Deventer: Wolters Kluwer, p. 255-284.

Wuisman I.S. (2015), The Societas Unius Personae (SUP), European Company Law 12(1), p. 34-44.

2014

Adriaanse J.A.A., Verdoes T.L.M. & Rest J.I. van der (2014), Het dwangakkoord buiten faillissement vanuit het perspectief van de schuldeiser, De Credit Manager 1(2014), p. 26-30.

Adriaanse J.A.A., Santen B.P.A. & Wuisman I.S. (2014), European Principles and Best Practices for Insolvency Office Holders, Report III: The Statement of Principles and Best Practices for Insolvency Office Holders in Europe.

Adriaanse J.A.A., Santen B.P.A. & Wuisman I.S. (2014), European Principles and Best Practices for Insolvency Office Holders, Report II: A Comparative Analysis of Rules for Insolvency Office Holders in Eleven European Countries as a Means to Identify Room for Principles and Best Practices.

Huijgen W.G. & Nijland J. (2014), Banken als hoeders van het publiek belang?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 7007(145), p. 173-178.

Nijland J. (2014), Governance of Government Undertakings. Ensuring Public Interests in the Netherlands, Germany and France, European Company Law 11(6), p. 281-289.

Nijland J. (2014), Drie stellingen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 145(7028), p. 729-731.

Nijland J. (2014), Governance of Government Undertakings in the Netherlands: Ensuring Public Interests. In: McCann A, Rooij A.E. van, Wolf A.H. de, Neerhof A.R. (red.) When Private Actors Contribute to Public Interests. A Law and Governance Perspective. Governance & Recht NILG nr. 10 The Hague: Eleven International Publishing, p.245-260.
Nijland J. (2014), De overheidsonderneming. Overheidsinvloed in kapitaalvennootschappen nader beschouwd, Ponder. Halfjaarlijks mededelingenblad van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap (36), p. 13.

Offeren D.H. van (2014), Continuïteit en discontinuïteit in de jaarrekening, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 2(februari), p. 3-4.

Offeren D.H. van & Witjes J.P.J. (2014), Insolvencies Predictions from an International Financial Reporting Perspective: the Meeting Place of Financial Reporting and Insolvency Law. In: Santen B.P.A, Offeren D.H. van (red.) Perspectives on international insolvency law: a tribute to Bob Wessels. Deventer: Kluwer, p. 229-242.

Pham N.T., ‘Understanding defensive practices in business and law’, 1 International Law Journal on Trade, Business and Economics 20-27 (2014).

Pham N.T., ‘Defensive behaviour in the law and practice of directors’ liability – Good corporate governance?’, Financial Markets Corporate Governance Conference, Brisbane, 22-24 April 2014.

Santen B.P.A. & Offeren D.H. van (red.) (2014), Perspectives on international insolvency law. Deventer: Kluwer.

Santen B.P.A., Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. van der (2014), Avoiding International Insolvencies: exploring a business rescue perspective using game theory, cultural dimensions and a teaching experience in Zambia. In: Santen B.P.A., Offeren D.H. van (Eds.) Perspectives on International Insolvency Law: A Tribute to Bob Wessels. Deventer: Kluwer, p. 177-197.

Wolf R.A., ‘Stockdividend, bonusaandelen en het goedkeurende bestuursbesluit van art. 2:216 lid 2 BW. Een noodzakelijke combinatie?‘, TvOB 2014-4, p. 125-127.

Wolf R.A., ‘Het stemrechtloze aandeel in de NV? Een pleidooi en verkenning’, TvOB 2014-2, p. 42 -50.

Wolf R.A., ‘De certificaathouder zonder vergaderrecht, de kring van betrokkenen en vernietiging van besluiten‘, Ondernemingsrecht 2014-1, p. 3-10.

Wuisman I.S. (2014), Ondernemingsrecht en de i-samenleving: mind the gap, take the next step, Ondernemingsrecht 2014(9): 423-431.

Zaman D.F.M.M., Portier G.M. & Nijland J. (2014), Governance en bescherming van banken, Onderneming en Financiering 3(22), p. 57-80.

2013

Adriaanse J.A.A., Stigter G. & Rest J.I. van der (2013), Banken en ondernemingen in tijden van crisis – Onbedoelde gedragseffecten in de contractuele relatie? Een eerste empirische verkenning. In: Boom W.H. van, Giesen I., Verheij A.J. (Eds.) Capita Civilologie: handboek empirie en privaatrecht. Civilologie no. 6 Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 669-692.

Adriaanse J.A.A. & Rest J.J. van der (2013), Insolvency Laws cannot Save Companies in Distress., Credit Manager Europe: Federation of European Credit Management Associations Magazine for European Credit Managers (2), p. 8-10.

Adriaanse J.A.A., Rest J.I. van der & Stigter G. (2013), Bedrijven in Financiële Moeilijkheden: zoek de early warning signals in uw waardeketen!, Tijdschrift voor Financieel Management (3), p. 32-34.

Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. van der (2013), Het Ligt Nooit aan de Crisis., OKB Magazine, samen sterk voor Ondernemend Nederland (1), p. 22-23.

Adriaanse J.A.A., Santen B.P.A. & Wuisman I.S. (2013), European Principles and Best Practices for Insolvency Office Holders, Report I: An analysis of Globally and Regionally Established Rules for Insolvency Office Holders.

Bartman, S.M., ‘The Obligation to Contribute in the Case of Group Financing under Dutch Law: How to Allocate the Pain among Group Members?’, European Company Law 2013-1, p. 15-20.

Koppenol-Laforce M.E., ‘Artikel 10:166 BW: Het toepasselijke recht op de geldigheid van de arbitrageovereenkomst’, in: P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, F.E. Vermeulen, B.T.M. van der Wiel (red.) Middelen voor Meijer, Liber Amicoum mr. R.S. Meijer, Boom Juridische Uitgevers 2013, p. 175-188.

Koppenol-Laforce M.E., The Commercial Laws of the Netherlands, Chapter 36 in Digest of the commercial laws of the world, The Netherlands, Oceana Publications, branch of the Oxford University Press (editor), Thomson Reuters/West, 2/2013.

Nijland J. (28 november 2013), Overheidsonderneming uit spagaat als ‘publieke nv’. Staatscourant, Uit de wetenschap.

Nijland J. (12 november 2013), De overheidsonderneming. Overheidsinvloed in kapitaalvennootschappen nader beschouwd (Dissertatie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden) Ars Notariatus nr. 154. Deventer: Kluwer. Promotor(en) en Copromotor(en):Huijgen W.G.

Nijland J. (2013), Neem het publieke belang mee in doel en naamgeving, Notariaat magazine (9), p. 14.

Pham N.T., H.G. van Bunt, J.G. van Erp, R.J.J. Eshuis, N.L. Holvast, ‘Bestuurdersaansprakelijkheid in de praktijk – Motieven voor het intern aansprakelijk stellen van bestuurders’, in: W. van Boom, I. Giesen, A.J. Verheij (red.), Capita Civilologie. Kluwer: Deventer (2013).

Vissers J., Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2013), Conflictmanagement binnen bedrijven in zwaar weer: de mediërende rol van turnaround managers bij het motiveren van werknemers in een reorganisatie onder druk, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement (3), p. 16-25.

Wolf R.A., Proefschrift, Drie stellingen, WPNR 2013 (6986), p. 676-678.

Wolf R.A., De kapitaalverschaffer zonder stemrecht in de BV (diss. Maastricht), Serie vanwege het Van der Heijden Instituut deel 116, Deventer: Kluwer 2013.

Wuisman I.S. (2013), De personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid. In: Horzen, F. van, Bellingwout J.W., Raaijmakers G.T.M.J., Tervoort A.J.S.M., Veen W.J.M. van, Wuisman I.S. (red.) Postmoderne rechtsvormen: Aanbevelingen voor verdere modernisering van het Ondernemingsrecht. ZIFO-reeks nr. 8 Deventer: Kluwer, p. 54-64.

2012

Koppenol-Laforce M.E. & Zilinsky M., De grenzen van art. 22 sub 2 EEX-VO in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie (The boundaries of art. 22(2) of the Brussels I Convention in light of the case law of the Court of Justice of the European Union), in: F. Ibili,

Koppenol-Laforce M.E. and Zilinsky M. (eds), IPR in de Spiegel van Paul Vlas, Kluwer,Deventer, 2012, p. 123-133

D.H. Offeren van (2012), Kasstromen, winsten en de levenscyclus van de onderneming, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 7(juli), p. 3-5.

Pham N.T, Van Bunt H.G, Van Erp J.G, Eshuis R.J.J, Holvast N.L., Het aansprakelijk stellen van bestuurders. Onderzoek naar de overwegingen die spelen bij het al dan niet intern aansprakelijk stellen van bestuurders en interne toezichthouders. Erasmus Universiteit – WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Boom Lemma (2012).